TIETOSUOJASELOSTE

SNUGG OY

TIETOSUOJA / REKISTERISELOSTE

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679

 

Rekisterinpitäjä

Snugg Oy

Vapaaherrankaari 41
02450 Sundsberg
Puh. +358 40 5450940
Email. info@snugg.fi
www.snugg.fi
Y-tunnus: 2926150-3

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

SNUGG Oy henkilökunta
email: info@snugg.fi

Rekisterin nimi

Snugg asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilaustenkäsittely, muu asiakassuhteen hoito sekä mahdollisesti markkinointitoimet, mikäli asiakas on ne erikseen hyväksynyt rekisteröitymällä.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Lisäksi rekisterissä säilytetään asiakkaan tilaushistoria sekä Oman tilin käyttäjätunnus (ei salasanaa).

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas syöttää itse tiedot järjestelmään. Lisäksi verkkosivustollamme on käytössä evästeet, jotka auttavat meitä käyttökokemuksen sekä palveluamme parantamisessa.

Tietojen luovutukset

Luovutamme henkilötietoja vain yhteistyökumppaneillemme, kuten maksupalveluntarjoajalle verkkokauppamaksujen suorittamiseksi tai IT-palveluntarjoajille tietojen säilyttämiseksi ja käsittelemiseksi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Nettikauppaan jäävät tiedot sijaitsevat suomalaisilla palvelimilla. Käytämme Google Analytics- analyysipalvelua sekä Crisp- ja MailerLite viestintäohjelmia, joiden tietoja voidaan siirtää myös EU:n ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa yhteydenpitomme sinuun, asiakassuhteen ylläpito tai markkinointi sinun sen salliessa. Rekisterissä olevia tietoja käyttävät vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin se kuuluu. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella, jonka tietoihin pääsee käsiksi vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

1.Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole

2. Sähköisesti käsiteltävät tiedot

Rekisteri on suojattu palomuurilla ja ulkoisilta tunkeutumisilta käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Näihin tietokantoihin pääsevät vain ne, joilla siihen on työnsä puolesta oikeus ja tarvittavat salasanat. Käyttäjistä jää käyttäjäloki.

Noudatamme hyvää tiedonhallintatapaa sekä tietosuojalainsäädännön mukaista huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta.

Edellytämme kaikilta käyttämiltämme IT-palveluntarjoajilta luottamuksellisuutta ja asianmukaista
tietoturvaa sekä sitoutumista henkilötietolain mukaisiin periaatteisiin.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa. Asiakas on oikeutettu tarkistamaan rekisteritietonsa maksutta kerran vuodessa olemalla yhteydessä rekisterin yhteyshenkilöön info@snugg.fi.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, ja muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

Pidätämme oikeuden voida ajoittain tehdä muutoksia tietosuojakäytäntöihimme esimerkiksi omien toimintatapojemme tai lainsäädännön muutosten perusteella.

Shopping Cart